DO DALŠÍ AKCE ZBÝVÁ:

JavaScript fatálně selhal nebo vůbec neběží.

Sledujte nás:

          

Na výroční členské schůzi byl, po napínavé volbě, zvolen nový výbor klubu :-) 

Jeho staronové složení je:
Pavla Hejralová - předseda klubu
Veronika Urbášková 
Pavel Ryttnauer

Mimovýborových funkcí se poprvé ujaly Lucie Marečková a Kristýna Axmanová, které pro vás budou počítat výsledky Ligy a Poháru.

Děkujeme všem, kteří na schůzi klubu přišli. 
Zápis ze schůze bude uveřejněn v záložce "klub".