DO DALŠÍ AKCE ZBÝVÁ:

JavaScript fatálně selhal nebo vůbec neběží.

Sledujte nás:

          

Na blížící se členské schůzi se bude volit nový výbor. Jako kandidáti se přihlásili tito členové:

Pavla Hejralová
Dominika Stárková
Jan Kašpar
Iveta Chomátová
Kristýna Nosková
Veronika Urbášková
Pavel Ryttnauer