Overy

Over je prvek, při kterém pes přeskakuje kteroukoliv část vašeho těla. Může to být noha i záda, zkrátka cokoliv vás napadne. Na rozdíl od vaultu se ale při tomto skoku nesmí pes člověka dotknout. Disk by měl pes chytit v okamžiku, kdy přes vás přeskakuje. Při pouhém skoku přes tělo, který je pouze zakončen delším hodem, se o over nejedná.

Tip pro trénink

Pokud s tréninkem overů začínáte, je rozumné pracovat nejprve s tzv. takem. Jako take se označuje způsob chycení disku, kdy pes bere disk přímo z ruky. To znamená, že ho neházíte, ale pouze držíte. Začínat s takem je velmi důležité, neboť pes se musí naučit skok sám odhadnout a vyměřit si správnou výšku skoku. Začne-li člověk s hodem příliš brzy, stane se skok přes tělo často pouze cvikem poslušnosti, který je potvrzen hozeným diskem.
Disk držte vrchní stranou dolů. Pes dostane povel a smí za diskem vyskočit. Dávejte pozor na to, abyste mu s diskem neuhnuli! Většina hráčů má tendenci psovi s diskem během skoku uhýbat a ten ho pak nemůže ani chytit, ani nemůže s jistotou skákat. Disk pusťte v okamžiku, kdy ho pes chytí do tlamy. Po několika opakováních pes většinou pochopí, že musí vyskočit, aby disk dostal.
Jakmile pes bere disk spolehlivě z ruky a správně skáče, přijde na řadu umění vyhodit ve správný okamžik floater (více ve Psích sportech 07/02). 
Hod by se měl zpočátku pohybovat ve stejné výšce jako take, to znamená neházet ho o moc výše, než jste ho předtím drželi. Disk se nesmí třepotat a musí ve vzduchu takřka stát na místě. Floater je proto potřeba nejprve dobře nacvičit. Čím přesněji bude hozený, tím snadnější bude pro psa disk chytit. 
Důležité je i načasování – disk musí být hozený dříve, než se pes odrazí, jen tak si může skok správně vyměřit.

Malá rada

Sledujte psa jen do vzdálenosti 2–3 metry od vás (velkého nebo rychlého psa asi do 8 metrů) a pak se zaměřte jen na disk. Hoďte floater soustředěně a dávejte pozor hlavně na správné umístění disku.
Po několika cvičeních můžete začít házet floater o něco výše.
Podle toho, jak rychlého psa máte, je vhodné mu prodloužit nebo zkrátit rozběh. 
Pokud má pes sklon k tomu, že vám přes nohy pouze přebíhá, zkuste ho posadit téměř bez rozběhu vedle sebe a disk držet tak vysoko, že se musí opravdu snažit, aby ho chytil.
Výška disku musí být přiměřená velikosti psa, proto se nesnažte o žádné přehnané výšky třeba pro Jacka Russella.

Nejčastější chyby

Nejčastější chybou při overech je špatné načasování, disk je vyhozený příliš brzy nebo příliš pozdě. Pokud je disk vyhozený moc pozdě, skáče pes „naslepo“ a má možnost disk chytit pouze v případě, že je vyhozený přesně do jeho dráhy letu. Často se ale ve snaze chytit disk za každou cenu nepříjemně zkroutí, což může vést i k pádu. Dlouhodobě jsou takové nepřirozené skoky nezdravé, je nutné se jim vyhnout a zlepšit techniku hodu.
Někteří psi jsou přemotivovaní a skáčou bezhlavě, aniž by překážku (nohu, ruku...) vnímali. V takových případech někdy pomůže trénovat skok nejprve bez kořisti – disku, například s pomocí pamlsku. Pokud pes nataženou nohu obíhá, pomozte si nějakou překážkou, opřete si nohu proti stromu. Tak začne většina psů nohu přece jen přeskakovat. Je také možné, že je pro něj noha příliš vysoko, pak může pomoci, pokud ji trochu snížíte. 
Psi neznají naschvály a vzdor, takže pokud skok dlouhodobě odmítají, buď nechápou, co mají dělat, nebo jim nějaký důvod, jako například fyzické potíže či bolest, brání cvik provést.

Nápady

Jednoduchý over je skok přes nohu. Pes ale může skákat přes libovolnou část těla hráče. Můžete si lehnout na záda a disk vyhodit jako floater, pes vám při tom proskočí mezi nohama, přeskočí přes paži, přes záda... Možnosti jsou téměř neomezené. Buďte tvořiví a přizpůsobte se možnostem, které jsou vhodné pro vašeho psa.

Napsala Sabine Bruns, přeložila Yvona Andrová, foto archiv autorky - www.psispoty.cz