Úvod

V této části se budeme postupně seznamovat s různými házecími technikami. Popis všech bude pro házení pravou rukou, čímž prosím leváky, aby si to sami promítli přes zrcadlo. V tomto čísle začneme obecnými pravidly, která platí pro všechny hody a vysvětlením některých pojmů…

ROTACE

Rotace disku může být buď po směru hodinových ručiček nebo proti. Časem se dostaneme i k hodům, při kterých se disk točí napříč, okolo osy A… Hozený disk by měl mít v každém případě co největší rotaci, která zajišťuje stabilitu disku. Toto platí zvláště ve větrných podmínkách. Ovšem jak sami zjistíte, u některých hodů budeme rádi, když se disk bude točit alespoň trošku…

DISK

Přestože je disk kulatý, budeme pro jednodušší vysvětlení a lepší orientaci užívat termíny přední, zadní a levá, pravá část, které dostaneme rozdělením disku podle os A a B. Při pohybu okolo osy A určujeme výšku hodu, natáčením podle osy B pak směr hodu.

ŠVIH

Při házení disku je nejdůležitější švih zápěstím, který dává disku rotaci. Tento pohyb je velmi podobný švihu při práskání bičem. Zápěstí by se mělo plynule zrychlovat ve směru hodu a v momentě nejvyšší rychlosti zastavit (jít do protipohybu). Tato na první pohled maličkost je základem správných hodů a proto je dobré si tento pohyb dobře procvičit… Dbejte na to, byste švihali pouze zápěstím a ne i předloktím, případně celou rukou.

LET DISKU

Disk má při letu tendenci se převracet vzhůru nohama. Projevuje se to zatáčením disku doprava (při rotaci po směru hodinových ručiček) respektive doleva (při rotaci proti směru hodinových ručiček). S tímto je potřeba počítat při vypouštění disku. Správný odhad lze získat pouze praxí... 

Jakub Štýbr (Psí sporty)