BACKHAND „bekend“

Nejpoužívanější hod ve frisbee je backhand. A to především proto, že jde pro většinu lidí o nejpřirozenější způsob hození disku. Podobně jako u spousty dalších hodů má i backhand mnoho variant, kterým se budeme věnovat někdy v budoucnu. Zde popíši to, jak by měl backhand vypadat ve zcela základní podobě. Disk uchopte tak, že ho palec bude svírat proti všem ostatním prstům z vrchní strany. Poloha ostatních prstů je v této chvíli libovolná, záleží na vašem pocitu, ale čím dále budete v chtít disk hodit, tím by měl být úchyt pevnější.

Správný postoj při backhandu je s mírně rozkročenými nohami, ramenem ruky, ve které držíte disk ve směru letu. Spojnice vašich ramen tedy určuje budoucí dráhu disku. Ruku s diskem „zabalíte“ na prsa. Důležité je, aby loket i zápěstí byly neustále téměř ve výši ramen, protože švih ruky je právě v této úrovni nejúčinnější. Je to trošku nepřirozené a samotný pocit při správném provedení je takový, že vedete ruku shora dolů. Zrychlujícím se pohybem vedete disk kolem těla dopředu tak, aby byl od počátku veden po dráze letu, nikoliv obloukem kolem těla. Pokud si pohyb zpomalíte a bude pozorně sledovat svoji ruku, budete nejprve hýbat ramenem, poté loktem a nakonec zápěstím.Samotný disk musí být nakloněný podle osy B (viz. PS č.1), aby po vyhození vyrovnal přirozené převracení a letěl požadovaným směrem. Rotaci disku udělí finální pohyb - švih zápěstím. Ten musí být co nejrychlejší a především nejpřesnější. Nelze švihat v celé volnosti zápěstí, ale pouze do doby, kdy se hřbet ruky zarovná s paží. V tom okamžiku by měl být disk vypuštěn a pohyb ruky zastaven. Jedná se o v minulém díle zmiňovaném napodobení „švihu bičem.Pokud by pohyb zápěstím pokračoval dále, náklon disku by se zákonitě změnil, čímž se výrazně změní i směr a způsob odhození disku...

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:

  • Disk se přetáčí doprava a dopadá na bok (u praváků). - Pohyb zápěstí se nezasekl ve správný okamžik. Musíte dbát na to, aby hřbet ruky nešel za úroveň paže.
  • Disk letí příliš nahoru. - Pokud letí nahoru i přesto, že poloha disku podle osy A (osa kolmá na směr letu) je vodorovná, pravděpodobně ve snaze udržet loket a zápěstí ve výši ramen je směrem dopředu zvedáte. Z vlastní zkušenosti vím, že to k tomu svádí, proto musíte mít 
    pocit, že ruku vedete malinko shora dolů

Jakub Štýbr (Psí sporty)