Brush „braš"

Slovo brush znamená v angličtině něco jako smeták či kartáč. Už to napovídá, že nepůjde o normální hod... Jako i většina ostatních hodů, má brush různé variace, ať už při použití rukou nebo se dají zapojit i nohy – kick brush (kopnutý kartáč).

Jak na to?

Nejjednodušší variantou je, když si položíte disk v horizontální poloze na prsty jedné ruky, zhruba ve výši očí. Druhou rukou pak disku udělíte rotaci lehkým „úderem“ do okraje disku. Je jedno, zda zvolíte rotaci ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, důležité je to, aby ruka, kterou disk udeříte, nešla ve směru plánovaného letu, ale zhruba v úhlu 45 stupňů od těla. Zároveň by náraz do disku neměl být příliš velký, ale ruka by ho měla jen „zamést“ – odtud pravděpodobně název... Daleko důležitější, než to, že dáte disku pohyb daným směrem, je disku udělit co největší rotaci. Jen tak bude totiž moc letět a už samotný fakt, že o něj rukou zavadíte, vyšle disk správným směrem. Pokud disk vyšlete bez rotace, většinou spadne opodál po nepříliš stabilním letu...Pokud toto zvládnete a již jste máte pod kontrolou i floater (PS č.2), můžete si disk tímto hodem nadhodit a pak použít brush... Podobně lze provést i kick brush (kopnutý kartáč). Pomocí floateru disk nadhodíte tak, abyste jej mohli „nakopnout“. I zde je ale potřeba kopat ne ze zadu dopředu, ale v podstatě z prava do leva (pro praváky), abyste disku udělili co největší rotaci... Základem je správně nadhozený disk. 

     

Časté chyby

Disk se „třepetá“ a neletí stabilně
Směr úderu je příliš přímý. Pohyb vaší ruky musí jít více do strany a o disk jen zavadit. 

Jakub Štýbr (Psí sporty)