Ffloater „floutr“

Floater by se dalo přeložit jako plovák, tedy něco, co plave. Disk hozený tímto způsobem by tedy měl ve vzduchu plavat. Využití floatru je velmi široké a používá se u hodů „u těla“, kdy pes například přeskakuje tělo psovoda či se z něho odráží. Dobré provedení je pro tyto triky základem úspěchu.

Disk uchopíte podobným způsobem, jako u backhandu, ale prsty na spodní straně musí být otevřené a disk podpírat. V podstatě by na nich disk měl ve vodorovné poloze držet i bez sevření palcem.

Floater může být hozen buď svislým směrem (nahoru a dolu po stejné dráze) nebo jakýmsi obloučkem do kratší vzdálenosti (cca 2 metry).

Samotné provedení hodu spočívá v tom, že pohybem ruky nahoru udáte disku směr a lehkým otočením zápěstí i slabou rotaci. Ta v tomto případě opravdu nemusí být nijak velká, disk by se ale měl v každém případ točit. Důležité ovšem je, aby se disk v letu netřásl a byl po celou dobu ve vodorovné poloze. Pokud jeho let nebude plynulý, pes může mít potíže s jeho chycením. Při cvičení floateru by vás měl disk stoprocentně „poslouchat“. Pokud tedy chcete házet svislým směrem, měl by disk stoupat i klesat stejnou dráhou. Pokud disk odhazujete od sebe, určete si místo dopadu, a to trefujte.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:

Disk se v letu pohybuje nepravidelně (třese se)
Je potřeba se více soustředit na plynulé vyhození (vyzdvižení) disku. Pravidelným nácvikem se to zlepší

Jakub Štýbr (Psí sporty)