Roller

Roller, což by se dalo v tomto smyslu přeložit jako „kutálený disk“, není tak zcela hodem, jelikož disk v podstatě neletí, ale kutálí se po zemi. Přesto je velmi důležitým prvkem, především v začátcích.

Disk chytnete podle obrázku č.1 tak, že všechny prsty kromě palce jsou pevně zapřeny o obroučku zespodu, zatímco palec svírá disk z vrchní strany. Disk jednoduchým švihem zápěstí mrštíte ve směru palce o zem, tak aby se po ní kutálel a točil ve směru hodinových ručiček.

 

Disk neházejte kolmo na zem, ale přibližně pod úhlem 30 stupňů, aby nebyl dopadem příliš zbržděn a kutálel se co nejdále.   Stejně tak je potřeba si vyzkoušet naklonění disku, aby se kutálel v přímém směru od vás a nezatáčel… 

Jakub Štýbr (Psí sporty)