Síň slávy

Do Síně slávy může být uvedena jakákoliv osoba (i cizinec), která se výjimečným způsobem zasloužila o rozvoj dogfrisbee v ČR. Návrh na uvedení do Síně slávy může podat kterýkoliv člen DDKČR. Výbor DDKČR předloží všechny navržené kandidáty ke schválení nejbližší členské schůzi. Výbor může nedoporučit přijetí navrhovaných osob.

 

2015

V roce 2015 byl na členské schůzi do Síně slávy zvolen dlouholetý předseda a spoluzakladatel klubu

 

Jakub Štýbr

 

Jakub patří ke spoluzakladatelům klubu a díky jeho nadšení pro tento sport se dogfrisbee stalo uznaným kynologickým sportem. Jakub se zasloužil o propagaci tohoto sportu také tím, že pravidelně zveřejňuje články v časopise Psí sporty, jehož je i šéfredaktorem. 

 

2017

V roce 2017 byla na členské schůzi do Síně slávy zvolena jedna ze zakládajících členek a dlouholetá hráčka

 

Yvona Andrová

 

Yva byla první českou hráčkou, která se stala Mistryní Evropy v dogfrisbee. Yva je jednou ze zakládajících členů a podobně jako Jakub se zasloužila o rozvoj dogfrisbee.