Rozhodčí

 

Distanční disciplíny

České dogfrisbee je unikátní mimo jiné pořádáním tak zvaných "distančních víkendů". DiscDog Klub ČR proto vytvořil vlastní program pro školení rozhodčích distančních disciplín. Kdokoli, kdo splňuje podmínky a projde školením rozhodčích se stává oficiálním distančním rozhodčím DD ČR a může být Klubem delegován jako rozhodčí pro oficiální závody dogfrisbee. Přesná pravidla pro získání licence distančního rozhodčího najdete zde.
 
 

Freestyle 

Co se freestylu týče, prochází čeští rozhodčí školením a testy americké organizace USDDN, podle jejíchž pravidel probíhá takřka 100% českých freestylových závodů. Aby měli pořadatelé freestylových závodů co nejsnazší přístup k informacím o freestylových rozhodčích, připravili jsme seznamy českých a vybraných zahraničních rozhodčích. Pro co nejkomplexnější obrázek o daném rozhodčím najdete u každého také jaké kategorie a na jakých závodech posuzoval.
A pokud by někdo rád pozval neznámou tvář, pomůže mu seznam evropských rozhodčích USDDN.
 

 

KOMISE ROZHODČÍCH

Komise rozhodčích

Pavel Ryttnauer   předseda komise rozhodčích
pavel.ryttnauer[at]gmail.com
 
Vladislava Matoušová    člen komise rozhodčích 
vladislava.matousova[at]gmail.com  
 
Základním úkolem Komise rozhodčích je řídit činnost rozhodčích, zajišťovat odbornou způsobilost a odborný růst rozhodčích DDKČR.
Komise zajišťuje semináře, schůzky a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, přezkušování rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Působí jako arbitr při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích a přijímá a zpracovává podněty ke zlepšení práce rozhodčích. Předkládá Výboru DDKČR návrhy změn Řádu rozhodčích dogfrisbee pro distanční soutěže DDKČR a Soutěžního řádu pro pořádání oficiálních soutěží DDKČR. Rozpracovává výklad pravidel a sjednocuje činnost rozhodčích. Při své práci se řídí Řádem rozhodčích DDKČR, Soutěžním řádem a pravidly jednotlivých soutěží. KR je poradním orgánem, veškerá její usnesení vstupují v platnost až po schválení výborem.

MŮŽE SE VÁM HODIT...

 Seznam českých distančních rozhodčí
 Seznam rozhodčí USDDN
 Hospitační list rozhodčího
 Příjmový doklad - školitel rozhodčích
 
 dokumenty USDDN (scoresheety, handbook, worksheet...)
 judges worksheet (pracovní list rozhodčího)
 Formulář pro zařazení soutěže
 
  • Po vyplnění formuláře bude akce zařazena do termínového kalendáře DiscDog klubu ČR. 
  • Pořadatel se vyplněním formuláře zavazuje dodržet Soutěžní řád klubu
  • Pro další aktualizaci akce na webu pište na info@discdog.cz, do předmětu uveďte jméno akce. 
  • Pro případné upřesnění delegace rozhodčího kontaktujte pověřeného člena výboru 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

 Soutěžní řád oficiálních soutěží DDK ČR
 Řád ochrany zvířat 
 smlouva OSA
 smlouva INTEGRAM

 

Souhlas s pořizováním fotografií

Na členské schůzi 2016 bylo odhlasováno, aby pořadatelé do přihlašovacích formulářů přidávali následující větu:

Soutěžící souhlasí s fotografováním a pořizováním audio/video záznamů (včetně leteckých záznamů) jeho psů i jeho samotného v rámci závodu (název soutěže) pořádaných pod záštitou DiscDog klubu ČR. Dále také souhlasí s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akreditovaných fotografů, pořadatelů soutěží, DiscDog klubu ČR a Dogfrisbee sportu celkově. 

Prosíme všechny pořadatele, aby toto rozhodnutí členské schůze respektovali a přidali si ji do svých přihlašovacích formulářů.